Activiteiten en realisaties

In uitvoering van de met de partnerlanden in het rechtsgebied ondertekende bilaterale samenwerkingsverdragen, ondersteunt de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen de verschillende bij de realisatie van de werkprogramma’s betrokken partners. Verder bereidt zij de bezoeken van Vlaamse ministeriële, parlementaire en ambtelijke delegaties voor. In nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade en de Nederlandse Taalunie focust de vertegenwoordiging op steun aan het Nederlands onderwijs aan de universiteiten in het rechtsgebied en tevens op de promotie van Nederlandstalige cultuur. Op kwartaalbasis wordt samen met de Nederlandse Ambassade een elektronische cultuurkalender uitgestuurd, waarin overzicht van de voornaamste culturele activiteiten die in het volgende kwartaal in Polen doorgaan.

Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag wordt in Polen elk jaar een Vlaamse dag georganiseerd, die in de regel ook een culturele en economische dimensie bevat en steeds vaker het binnenland intrekt. Zo was er een Vlaamse Dag in Poznan in 2010; Lublin in 2011; Łódź in 2012;  Bydgoszcz in 2013 en Białystok in 2014. Daarbij werd ook maximaal aandacht besteed aan Vlaanderen in Actie (VIA), de toekomststrategie van de Vlaamse Regering.