Akkoorden

De huidige betrekkingen zijn in belangrijke mate gestoeld op de kaderakkoorden die de Vlaamse Regering afsloot met de Poolse Regering in 1994 en met de Regeringen van elk van de Baltische staten in 1996. Die akkoorden worden gerealiseerd aan de hand van driejarige werkprogramma’s, waarin prioriteiten en concrete projecten worden vastgelegd.  Deze akkoorden vormen de basis voor een actieve samenwerking en een intensieve uitwisseling van delegaties.