Over de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering is gevestigd in het Dom Dochodowy aan de Aleje Ujazdowskie 51 in Warschau. De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bevindt zich in het politieke en diplomatieke centrum van de Poolse hoofdstad. Op hetzelfde adres houdt ook Flanders Investment and Trade (FIT) kantoor. Het Agentschap voor Internationaal Ondernemen begeleidt Vlaamse bedrijven, die op de Poolse markt actief willen zijn en ondersteunt ook buitenlandse bedrijven, die in Vlaanderen willen investeren. In Polen beschikt FIT tevens over een kantoor in Poznań.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Warschau is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in de eerste plaats in Polen en verder ook in de 3 Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen. De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering werd geopend op 15 oktober 2007 en maakt deel uit van de Belgische Ambassade. De Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Warschau behartigt – met uitzondering van de investeringen en de handelsbelangen – alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in Polen, Estland, Letland en Litouwen. Hij behoort tot het diplomatieke personeel van de Ambassade. Bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering kan men terecht voor inlichtingen over Vlaanderen en over de bilaterale betrekkingen tussen Vlaanderen en de 4 landen uit het rechtsgebied. De opdracht van de afvaardiging bestaat erin Vlaanderen op de kaart zetten in het ambtsgebied, onder meer door gerichte communicatie. Daarnaast moet de afvaardiging opportuniteiten voor samenwerking met Vlaanderen opsporen, rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, overleg plegen en onderhandelen met partners in het ambtsgebied.