Relaties met Polen en de Baltische Staten

De huidige betrekkingen zijn in belangrijke mate gestoeld op de kaderakkoorden die de Vlaamse Regering afsloot met de Poolse Regering in 1994 en met de Regeringen van elk van de Baltische staten in 1996. Die akkoorden worden ingevuld met driejaarlijkse werkprogramma’s, waarin concrete afspraken over prioriteiten in de samenwerking, gemaakt worden.

Historiek

Historische banden tussen Vlaanderen en de vier landen uit het rechtsgebied van de Vertegenwoordiging in Warschau gaan diep in de tijd terug. De intensieve maritieme en handelsbetrekkingen tussen enerzijds Vlaamse en anderzijds Poolse & Baltische Hanzesteden resulteerden al in de middeleeuwen in dynamische uitwisselingen. De Memling-triptiek ‘Het Laatste Oordeel’ in het Nationaal Museum in Gdańsk is daarvan een mooie exponent.