Działalność i zrealizowane projekty

W ramach realizacji podpisananych z Polską i Krajami Bałtyckimi umów o współpracy Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii wspiera partnerów zaangażowanych w realizację implementujących powyższe umowy programów współpracy. Zajmuje się także przygotowywaniem wizyt flamandzkich delegacji ministerialnych, parlamentarnych i urzędowych. W ścisłej współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów i Unią Języka Niderlandzkiego, Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii dokłada wszelkich starań, aby promować niderlandzkojęzyczną kulturę i język niderlandzki na poziomie uniwersyteckim. Raz na kwartał wysyłamy w formie elektronicznej wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów kalendarz kulturalny zawierający przegląd najważniejszych flamandzkich i niderlandzkich wydarzeń kulturalnych odbywających się w Polsce.

Co roku z okazji Święta Wspólnoty Flamandzkiej organizowany jest w Polsce Dzień Flandrii.  W programie obchodów, które coraz częściej mają miejsce poza Warszawą, uwzględniany jest z reguły również program kulturalny i z pogranicza ekonomii. W 2010 roku Dzień Flandrii odbył się w Poznaniu, w 2011 w Lublinie, w 2012 w Łodzi, w 2013 w Bydgoszczy, zaś w 2014 w Białymstoku. Dużo uwagi poświęcamy w ramach powyższego wydarzenia opracowanej przez Rząd Flandrii strategii na przyszłość „Flandria w Akcji” Vlaanderen in Actie (VIA).