O Przedstawicielstwie Generalnym Rządu Flandrii

Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii w Warszawie jest dyplomatycznym punktem konsultacyjnym Rządu Flandrii w Polsce oraz trzech Krajach Bałtyckich – Estonii, Łotwie i Litwie.

Antwerpen
Gent - Restauratie Lam Gods
Bruges