Thomas Castrel, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii

Paula Waluk, Pracownik administracji

Ambasada Belgii

Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii

Al. Ujazdowskie 51

00-536 Warszawa

Polska

T: +48 22 584 73 43  

E: warsaw@flanders.eu

W: www.flandersinpoland.be