Thomas Castrel, Przedstawiciel Generalny Flandrii

Paula Waluk, Senior Management Assistant

Tijs Verstraete, Policy Officer

Ambasada Belgii

Przedstawicielstwo Flandrii w Polsce i w Krajach Bałtyckich


Aleja Jana Chrystiana Szucha 19

00-580 Warszawa

Polska

T: +48 22 166 22 20  

E: warsaw@flanders.eu

W: www.flandersinpoland.be