Stosunki między Flandrią a Polską i Krajami Bałtyckimi

Obecne stosunki między Flandrią a Polską i Krajami Bałtyckimi są w dużej mierze oparte o Umowę o współpracy zawartą między Rządem Flandrii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1994, a także z Rządem każdego z Krajów Bałtyckich w 1996. Umowy są realizowane poprzez trzyletnie programy współpracy zawierające konkretne ustalenia dotyczące priorytetów współpracy.

Rys historyczny

Stosunki historyczne między Flandrią a Polską, Litwą, Łotwą i Estonią sięgają daleko w przeszłość. Intensywne kontakty morskie i handlowe pomiędzy Flandrią a polskimi i bałtyckimi miastami Hanzy skutkowały już w średniowieczu dynamiczną wymianą. Tryptyk Memlinga „Sąd ostateczny” znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku jest tego dobrym przykładem.