Umowy

Obecne stosunki między Flandrią a Polską i Krajami Bałtyckimi są w dużej mierze oparte o Umowę o współpracy zawartą między Rządem Flandrii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1994, a także z Rządem każdego z Krajów Bałtyckich w 1996. Umowy są realizowane poprzez trzyletnie programy współpracy zawierające konkretne ustalenia dotyczące priorytetów współpracy. W ostatnich latach zawarte zostały programy współpracy z Polską i Łotwą (2011) oraz z Estonią i Litwą (2012). Stanowią one punkt wyjścia do owocnej współpracy i intensywnej wymiany delegacji.